Collective Agreement għall-Ħaddiema fis-Servizz Pubbliku

 • Collective Agreement għall-Ħaddiema fis-Servizz Pubbliku

  Collective Agreement għall-Ħaddiema fis-Servizz Pubbliku

  Illum ġie ffirmat il-Ftehim Kollettiv il-ġdid għall-ħaddiema kollha fis-servizz pubbliku li huwa applikabbli wkoll għall-Pulizija. Dan il-ftehim ser ikopri l-perjodu 2017 – 2024.

  Dan qed jiġi milqugħ b’mod pożittiv għax iġib miegħu numru ta’ żidiet sostanzjali għall-Pulizija, li għandhom iservu bħala l-ewwel tarġa għall-kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol.

  L-ewwel żieda u l-aktar waħda rimarkabbli hija dik li qed tingħata fuq is-salarju. Kull skala għandha ż-żieda relattiva tagħha skont kif immarkat hawn taħt:

   

  Skala Grad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  2 Comm € 706 € 718 € 731 € 744 € 757 € 770 € 784 € 798 Igawdu minn ħlas iehor
  3 DC € 712 € 726 € 740 € 745 € 769 € 784 € 800 € 815
  4 AC € 716 € 731 € 747 € 763 € 780 € 796 € 814 € 831
  5 Supt. € 731 € 750 € 768 € 788 € 808 € 828 € 849 € 870
  7 Insp. € 684 € 703 € 722 € 741 € 762 € 782 € 803 € 825
  8 Insp. € 657 € 675 € 694 € 713 € 733 € 754 € 775 € 797
  9 RSM € 626 € 644 € 662 € 681 € 700 € 720 € 740 € 761
  10 SM € 593 € 610 € 627 € 645 € 664 € 683 € 703 € 723
  11 PS € 557 € 573 € 590 € 607 € 624 € 642 € 661 € 680
  12 PC € 520 € 734 € 550 € 566 € 582 € 599 € 616 € 633
  13 PC € 480 € 494 € 508 € 522 € 537 € 552 € 567 € 583
  14 PC € 440 € 452 € 465 € 477 € 491 € 504 € 518 € 532

   

  Apparti dawn, kien hemm żidiet minimi wkoll fix-shift allowance. Dawn huma:

  Type of Shift Old Weekly Rate New Weekly Rate
  Monday to Saturday (without night shift) € 2.56 € 3.00
  Monday to Saturday (with night shift) € 3.84 € 4.50
  Monday to Sunday (without night shift) € 5.82 € 6.50
  Monday to Sunday (with night shift) € 9.08 € 10.00

   

  Kien hemm ukoll żidiet apprezzabbli fil-Qualifications Allowance. Dawn huma ndikata hawn taħt:

  Qualification Level Description Old Rate (per annum) New Rate (per annum)
  8 Doctoral Degree € 931.75 € 1,100.00
  7 Master’s Degree
  Postgraduate Diploma
  Postgraduate Certificate
  € 698.81 € 800.00
  6 Bachelor’s Degree € 465.87 € 500.00
  5 Undergraduate Diploma
  Undergraduate Certificate
  VET Higher Diploma
  € 349.41 € 380.00

   

  Dan għandu jservi ta’ qafas tajjeb li nkomplu nibnu fuqu bil-Ftehim Settorjali li bdejna ninnegozjaw bħalissa u li jkun japplika għall-Pulizija biss. Fost il-punti maġġuri li qegħdin nitolbu hemm li l-paga tibda tirrifletti 40 siegħa fil-ġimgħa, u kwalunkwe siegħat oħra għandna nitħallsu għalihom u żieda fl-allowances preżenti. Nittamaw li fi żmien qasir nibdew ingawdu mill-frott tal-ħidma kbira li għaddejja bħalissa.

   

  print

  Comments are closed.